Přeskočit na obsah

Odborná školení pro instituce a firmy

Odborná školení pro instituce a firmy

Naší devizou je kvalita a komplexnost vzdělávacích služeb. Lektoři výuku zakládají na své každodenní praxi a letitých zkušenostech, semináře připravují podle konkrétních požadavků zadavatele a také zpětné vazby účastníků. Vzděláváme celá zařízení. Naše služby směřujeme ke všem úrovním zaměstnanců dané společnosti, od vedení až po externí zaměstnance. Zabýváme se osobnostním růstem od jednotlivce přes skupiny až po téměř celou organizaci.

Akreditované semináře

Akreditované semináře jsou určeny pro zaměstnance sociálních služeb, zdravotních zařízení a sociálních odborů městských úřadů.  Pořádáme je jako uzavřené akce přímo v zařízení poskytovatele či na úřadě, nebo otevřené pro účastníky z více organizací.

Přínosem otevřených seminářů je setkání kolegů ze stejné profese. Předávání zkušeností z praxe a vhled do řešení problémových situací, se kterými se sekávají provozy v celém regionu. Z našich seminářů tak odejdete nejen s nabytými znalostmi od lektora, ale i novými profesními kontakty.

Na otevřené akreditované semináře se můžete vydat do ostravského Hotelu Maria nebo do Rožnova pod Radhoštěm a zdejšího Hotelu Eroplán.

Uzavřené semináře šité na míru vašim zaměstnancům zorganizujeme v zasedací místnosti vašeho úřadu, firmy či zařízení. Pokud si to budete přát, můžeme se sejít i mimo pracovní prostředí v hotelu nebo rekreačním zařízení a spojit seminář s dobrou kuchyní a příjemným prostředím. 

Školení obvykle pořádáme pro maximálně 25 osob, ale záleží na vzájemné domluvě. Objednat si jej můžete na našem e-mailu a domluvit se s námi na Vaší představě a časových možnostech.

Akreditace jsou uděleny Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Mám zájem o seminář

Supervize

Supervizemi dáváme možnost sociálním pracovníkům k profesnímu růstu a zvládání obtížných psychických i fyzických situací při výkonu práce.

Skrze naši supervizní službu pomáháme poskytovatelům sociálních služeb s dodržováním standardů kvality, konkrétně standardu č. 10: „Poskytovatel zajištuje zaměstnancům, vykonávajícím přímou práci s osobami, kterým je poskytována sociální služba, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.“

Cíle supervizních setkání definuje zadavatel a supervizní skupina, případně supervidovaná osoba.

Možné formy supervize: týmová, případová, individuální, podle potřeb jednotlivých pracovníků

Skupinová supervize

je strukturovaný proces, který dává pracovníkům možnost diskutovat ve skupině o své práci, o svých skutečných aktuálních pocitech a vztazích. Cílem je profesionální rozvoj jednotlivců v kontextu skupiny. Supervize má podobu plánované, časově vymezené schůzky s předem dohodnutým programem a maximálním počtem 12 členů. Výhodou je vzájemná podpora členů skupiny, poskytování zpětné vazby a možnost učit se jeden od druhého.

Týmová supervize

zahrnuje všechny členy kolektivu bez ohledu na jejich konkrétní pozici, potřeby, zdroje a odpovědnost. Je zaměřena na činnost týmu jako celku a jeho efektivitu, popř. na práci celé organizace.

Individuální supervize

probíhá ve formátu one-on-one (supervizor-zaměstnanec) a zaměřuje se na jeho profesní rozvoj. Zabývá se jeho osobními pracovními potřebami a problémy, vztahy s klienty a jeho rodinnými příslušníky nebo manažerskými dovednostmi.

Funkce supervize

Vzdělávací funkce

Jejím cílem je rozvoj osobnosti a zaměření na profesionalitu supervidovaného, podporuje jeho odborný růst, informuje a vzdělává v nových přístupech a metodách práce, umožňuje zkoumat další způsoby práce, seznamuje s možností prevence syndromu vyhoření.

Podpůrná funkce

Zaměřuje se na aktuální pocity pracovníka, jeho sebehodnocení, sebereflexi, hodnocení práce s uživatelem. Cílem je dobré zvládání profesních nároků.

Řídící funkce

Slouží k pochopení profesních hodnot, je zaměřená na výkon pracovníka. Supervize ve svém procesu sleduje a zajišťuje chápání a dodržování cílů organizace, programů a služeb. Pomáhá při stanovování priorit a kompetencí, pomáhá sledovat efektivitu práce a práce s časem.

Někdy se přidává ještě funkce čtvrtá – zprostředkování při řešení konfliktů.

Obecné cíle vzdělávacích kurzů

Rozvoj osobnosti člověka, získání nových znalostí a dovedností pro výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života. Dosažení vyšší odborné kvalifikace a obecných kompetencí pracovníků, resp. prohloubení, doplnění a inovace potřebných profesních pravomocí pracovníků v sociálních službách. Zisk nových impulsů pro práci a řadu podnětů k řešení konkrétních příkladů, se kterými se již pracovníci setkali nebo v budoucnu setkají.

Supervize pro pracovníky a zaměstnance poskytovatelů sociálních služeb je možné dohodnout s lektorkou standardů kvality v sociálních službách Mgr. Monikou Kornetovou.

Kvalita nás spojuje

Projekt Kvalita nás spojuje řeší situaci v zařízeních sociálních služeb. Součástí projektu je sdílení příkladů Dobré praxe poskytovatelů sociálních služeb. Konference Kvalita nás spojuje přispívá ke zvyšování odbornosti pracovníků v sociálních službách.

V roce 2022 probíhala konference ve čtyřech turnusech a v tuto chvíli je uzavřena. Pro velký zájem se ale připravuje její obnovení a rozšíření i pro rok 2023. O spuštění budeme informovat zde na webu a na facebooku Apeiron Consulting.

Pro více informací o našich kurzech kontaktujte jednatelku firmy Mgr. Moniku Kornetovou.

pozadi

Metodika spolupráce

Naše spolupráce se odvíjí od prvotní schůzky neboli vstupního rozhovoru, na kterém se zadavatelem probereme jeho představu a potřeby, nastavíme cíl vzdělávacích či marketingových služeb. Na osobním setkání klientovi také navrhneme konkrétní řešení tak, aby přineslo očekávaný výsledek.

I. Fáze

Začínáme analýzou – vstupním rozhovorem se zadavatelem či klientem. Na základě analýzy potřeb, definování očekávání a specifikace cílů vzdělávacích programů naši lektoři připraví program na míru.

II. Fáze

Navazujeme přípravou nejvhodnější metodiky, témat a průběhu výuky. Náš tým sestaví harmonogram tréninku, cvičení a případových studií. Celkový obsah semináře spolu s cenovou nabídkou si poté potvrdíme s klientem.

III. Fáze

Pokračujeme hlavní fází – realizací. Semináře pořádáme dle dohody, nejčastěji prezenční formou. My zajišťujeme materiály pro účastníky a skvělé lektory, účastníci si přijdou užít školení a na konci nám předávají upřímnou zpětnou vazbu.

IV. Fáze

Naši spolupráci završuje vyhodnocení. Zpracováváme feedback od účastníků, lektorů i zadavatele. Následně doporučíme další postup, případně dohodneme rozvoj naší spolupráce.  A všichni účastníci od nás dostanou certifikáty účasti na školení.

Máte zájem?

Rádi pomůžeme i vám! Stačí, když nám napíšete.

Rádi pomůžeme i vám! Stačí, když nám napíšete.