Přeskočit na obsah

„Apeiron představuje celoživotní vzdělávací proces, nekonečný vývoj každého z nás a tím i celé společnosti.“
Monika Kornetová

„Apeiron představuje celoživotní vzdělávací proces, nekonečný vývoj každého z nás a tím i celé společnosti.“
Monika Kornetová

Jsme poradenská firma, nabízíme služby v oblasti vzdělávání dospělých a marketingu.

Zaměřujeme se na uzavřené semináře pro firmy, otevřené kurzy pro jednotlivce a zaměstnance, ale také individuální konzultace ohledně profesní agendy, osobnostního rozvoje a koučování.

Nově jsme firmu rozšířili o služby marketingové komunikaceprodukce společenských akcí.

Apeiron je značka kvalitních vzdělávacích služebtvůrčí spolupráce a viditelných úspěchů. Podílíme se na profesním, odborném a osobnostním rozvoji nejen zaměstnanců, ale celé organizace.

Edukační činností se zabýváme u svých klientů, ale i u nás samotných, abychom poskytovali co nejkvalitnější služby a odbornou spolupráci v souladu s novými trendy. Jsme tu pro ty, kteří v marketingu a „soft skills“ začínají, i pro ty, kteří vyžadují vyšší kvalitu, odbornost a specializaci.

Historie

Společnost Apeiron funguje od roku 2011. Prvotní zaměření firmy na zaměstnance středních firem a městských úřadů v rámci projektů JUMP, ŠKOLA MISTRŮ A PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK se během 10 let posunulo blíže k problematice sociální péče a standardům kvality. Apeiron však stále poskytuje certifikované semináře a školí v podnikatelském prostředí. Po oslavě desetiletého výročí od založení se firma rozšířila a nabízí konzultace pro jednotlivce a poradenství v marketingovém odvětví.

Laskavost

Rozvíjíme empatické přátelské mezilidské vztahy, upřímnost, vzájemnou loajalitu, vycházíme vstříc přáním a potřebám partnerů, samozřejmě vždy dodržujeme diskrétnost a osobní hranice.

Respekt

Respektujeme svobodnou volbu a lidská práva, duchovní život a rozdílné názory.
Zodpovědnost – všichni jsme si rovni v právech a povinnostech, neslibujeme, co neumíme, a plníme to, na čem se dohodneme.

Radost

Spojujeme příjemné s užitečným, jsme rádi, když se účastníci školení cítí dobře, na seminářích zajištujeme komplexní servis v komfortním prostředí.

Etika

Etiku doplňujeme jednoduchým pravidlem: „Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k Tobě.“

Kultivovanost

Uznáváme pravidla společenského chování, vycházející z etikety.

Úcta

Zakládáme si na důstojném jednání člověka s člověkem, soucítíme s životními situacemi člověka, respektujeme vyšší řád a duchovní principy.

Kvalita

Děláme práci, jak nejlépe umíme, chceme pracovat na věcech, které nás těší a baví. S kolegy se vzájemně doplňujeme ve svých schopnostech, dovednostech a kompetencích. Kvalita je dobrá, poctivá práce.

Otevřenost

Tvoříme nové inovativní projekty, poskytujeme moderní služby a flexibilní řešení.

Důvěra

Vážíme si důvěry, otevřenosti a přijetí našimi klienty, zákazníky, partnery a účastníky vzdělávacích služeb.