Přeskočit na obsah

„To, co leží za námi, a to, co leží před námi, jsou maličké záležitosti v porovnání s tím, co leží v nás.“
Ralph Waldo Emerson

„To, co leží za námi, a to, co leží před námi, jsou maličké záležitosti v porovnání s tím, co leží v nás.“
Ralph Waldo Emerson
Reference

Co o nás říkají naši klienti

Vážíme si každé spolupráce, kterou jsme za dobu fungování Apeironu navázali. S mnohými klienty se vídáme na projektech pravidelně již několik let a povaha naší spolupráce přerůstá v přátelské a přesto profesní vztahy. Otevřenost a důvěra je pro nás základním kamenem, zejména při individuálních konzultacích a supervizích.

Kontaktujte nás
S poradenskou firmou APEIRON CONSULTING s.r.o. jsme navázali spolupráci v listopadu roku 2022 s cílem inovovat a zkvalitnit poskytování našich služeb. Konkrétně chceme poděkovat paní Monice Kornetové, která poskytuje metodické vedení celého týmu, který se podílí na poskytování sociálních služeb v naší organizaci Hospic Frýdek-Místek p.o. při revizi jednotlivých standardů kvality sociálních služeb a jejich zavádění do praxe. Velmi přínosné je také školení pracovníků v přímé péči a možnost individuální konzultace.
Oceňujeme profesionální přístup, kterému nechybí empatie a osobní nasazení.
Ing. Jan Jursa, ředitel, Hospic Frýdek-Místek, p.o.

Profesionalita, spolehlivost, vstřícnost a především pochopení toho, co potřebujeme a očekáváme. To vše jsou důvody naší dlouhodobé spolupráce v oblasti vzdělávání s firmou Apeiron.

Bc. Eva Plišová, vedoucí odboru organizačního a správních činností, město Příbor

Se společností Apeiron Consulting spolupracujeme při přípravě seminářů pro zaměstnance města Nový Jičín již několik let. Oceňujeme profesionální přístup, ochotu, vstřícnost a vysokou úroveň při organizaci školení. Účastníci kurzů velmi kladně hodnotili především zaměření, náplň školení a také odbornost a připravenost lektorů.

Mgr. Josef Solanský, tajemník, město Nový Jičín

Jsme domov pro seniory, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Zakládáme si na poskytování pobytové sociální služby vysoké kvality ve všech oblastech, další vzdělávání a profesní růst nevyjímaje. Se společností APEIRON spolupracujeme minimálně šest let a s jistotou si dovolíme tvrdit, že úroveň lektorů, organizační schopnosti jednatelky společnosti  a detaily v podobě osobních pozvání jsou v  konkurenčním prostředí vzdělávacích institucí ojedinělé. Rozhodně spolupráci doporučujeme.

Mgr. Kamila Demlová, ředitelka, Za Domov Příbor, příspěvkovou organizace

Velmi děkujeme firmě Apeiron, konkrétně paní Mgr. Monice Kornetové za velkou pomoc při metodickém vedení týmu, revizi standardů kvality sociálních služeb a průběžném vedení týmu. Kvalita v sociálních službách je velkým tématem pro všechny a Centrum sociálních služeb v Hrabyni není výjimkou.

Největším a jediným přáním nás všech je, aby zde byli uživatelé sociálních služeb spokojení, zaměstnanci vykonávali co nejlepší práci a zajišťovali tak stále zvyšující se kvalitu sociálních služeb. K tomu nám při každém školení, metodickém vedení aj. pomáhá firma Apeiron.

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA, ředitelka, Centrum sociálních služeb Hrabyně

S paní Kornetovou jsme navázali spolupráci v roce 2021 a realizovali jsme již několik vzdělávacích projektů a každý další seminář je pro naši organizaci přínosem. Základem zdárného proškolení zaměstnanců v sociálních službách je, že lektor nad tématy skutečně přemýšlí, přichází s užitečnými nápady a nebojí se o nich otevřeně diskutovat. A to paní Kornetová dělá. Navíc se nám líbí odhodlání, energie a profesionalita, s jakou práci odvádí. Na všech lekcích, které paní Kornetová zastřešovala, je vidět, že myslí v první řadě na konkrétní skupinu a její potřeby, což je pro nás naprosto zásadní.

Mgr. Petr Kuchta, ředitel, Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Paní Mgr. Monika Kornetová spolupracovala s naší firmou na vzdělávacích projektech 10 let.

Projekty: Školy mistrů, Jump a Rozvojové semináře.

Roční programy školy mistrů byly v Brose CZ realizovány 7 let.

Stále inovativní a přínosné. Výsledky užitečnosti a potřebnosti nových poznatků jsou uplatňovány v každodenní praxi.

Lektorský tým Apeironu můžeme vřele doporučit, dokážou inspirovat, motivovat a reflektovat naše potřeby. Vždy vstřícné jednání a dobrá spolupráce.

Miluše Jeřábková, DiS, specialista vzdělávání a rozvoje, Brose CZ spol. s.r.o.

Pro mou každodenní práci byl kurz Manažerské dovednosti velmi přínosný. Seznámil nás s praktickými ukázkami role vedoucího vůči podřízenému – souvislostí spojených s předáváním úkolů a vyjednávání na základě osobnostních a dovednostních předpokladů. Obohacující bylo také téma řešení konfliktů – jaký by měl být cíl, zajímavé bylo také téma strachu při řešení konfliktů. Kurz určitě doporučuji, zvláště pak vedoucím, kteří se každý den dostávají do interakce s podřízeným.

Pavel, zaměstnanec Charity Frýdek Místek

Město Kopřivnice spolupracuje se vzdělávací společností APEIRON CONSULTING s. r. o. již od roku 2011. Dlouhodobě oceňujeme individuální přístup na vysoké profesionální úrovni, maximální vstřícnost při zpracování seminářů „na míru“ podle aktuálních potřeb zaměstnavatele i zaměstnanců. Zkušení lektoři a lektorky vykazují vysokou míru odbornosti a současně také empatie. V oblasti vzdělávání měkkých dovedností je kladen důraz na pochopení probírané teorie a následnou aplikaci a ukotvení v praxi. Spolupráci s APEIRON CONSULTING s. r. o. tak díky výše uvedenému můžeme doporučit jak podnikajících společnostem, tak zaměstnavatelům ve veřejné správě.

Mgr. Marcela Mikulová, vedoucí personálního oddělení, město Kopřivnice
Nemá smysl psát o tom, že Kateřina Kornetová umí marketing. Její životopis to dokazuje, prošla si od malých produkcí až k těm velkým, celostátním s vlastní odpovědností za nemalé peníze i lidi. Já bych chtěl zmínit jiné kvality Kateřiny – její kreativitu, schopnost vypořádat se nestandardními situacemi a navrhnout klientovi řešení, které je atraktivní, aniž by bylo neúnosně drahé. Jednoduše řečeno – má nápady, které dávají velkou přidanou hodnotu jejím schopnostem v oblasti komunikace a reklamy.
Jaroslav Poláček, volební manažer a jednatel společnosti PRodukujeme