Přeskočit na obsah

Osobnostní rozvoj pro jednotlivce

Osobnostní rozvoj pro jednotlivce

Konzultace k osobnostnímu rozvoji vede lektorka Monika Kornetová při osobních schůzkách formou koučování či mentoringu. Metodami konzultací jsou poradenství, rozhovor a kladení otázek. Metody se prolínají podle zadání a potřeb klienta.

Koučování

Koučovat znamená efektivně vést a podporovat člověka, rozvíjet jeho potenciál, posilovat sebedůvěru, aktivitu a zodpovědnost. Tvořivě zvládat složitější pracovní nebo životní situace a změny. A především naplňovat své sny a vize. To vše prostřednictvím podpory kouče.

Mentoring

Mentorovat znamená učit se novému a nově zdokonalovat své dovednosti a schopnosti, nechat se inspirovat vyzkoušenými postupy a hledat nejlepší cestu k vlastnímu řešení problémů za doprovodu mentora.

S čím Vám dokážu pomoci:

Osobnostní rozvoj formou koučinku nebo mentoringu začíná osobním setkáním, vzájemným seznámením dvou stran (poradce, klient) nebo tří stran (poradce, klient, zadavatel). Klient definuje své cíle, požadavky a přání. Poradce navrhne způsob spolupráce a určí předpokládanou časovou náročnost. Obě strany se dohodnou na průběžných cílech, intenzitě setkávání, délky setkávání, termínech a dalších podmínkách.

Individuální setkání trvá 60 minut. Konzultace většinou probíhají osobně. Výjimečně je možno setkání provést videohovorem online nebo telefonicky.

Poradenství k rodovým liniím

„Představme si sami sebe jako strom. Den za dnem vyrůstáme ze země, pevně ukotveni kořeny. Tyto kořeny nám poskytují výživu a péči. Představují naše předky – rodiče, prarodiče a praprarodiče. Celý zástup generací, který do nás vtiskl nejen podobu, ale i emoční stopy, předpoklady a životní sílu.

Pro všechny, kteří si chtějí sestavit svůj rodokmen, pořádáme seminář Sebepoznání prostřednictvím rodových linií. Jedná se o jednodenní kurz pro veřejnost o kapacitě 20 lidí.

„Historie je bohatá a naši předkové prošli mnoha pozitivními zkušenostmi, různými situacemi, ALE především traumaty, často bojem o holý život či majetek během válek.  Trauma není jen zranění duše. Je fyziologické a propisuje se do buněk. Má vliv na naše zdraví, vztahy, postoje k životu a vzorce chování. Síla rodu a linie našich předků je na energetické úrovni obrovská, a proto je dobré ji poznat a něco o ní vědět.“

Tento seminář je zaměřen na poznání a přijetí sebe sama prostřednictvím přijetí genetické výbavy a pochopení životních situací a vztahů kolem sebe v pracovním i soukromém životě.

„Při sestavování svého rodokmenu a tvorby fotoknihy pro budoucí generace naší rodiny jsem dospěla k zajímavým souvislostem a našla podstatné zákonitosti rodiny. Vnímám jako důležité se o to podělit dále s každým, kdo má odvahu vědomě přijmout svůj genotyp.“

Monika Kornetová

Na seminář navazují individuální konzultace, které jdou více do hloubky rodových linií a na rozdíl od otevřeného kurzu se zaměřují pouze na rodovou linii jednotlivce.

Přijďte na seminář nebo individuální konzultaci, pokud se zajímáte o rodové souvislosti a chcete se dozvědět i něco o sobě. Pro bližší informace o konzultacích a semináři kontaktujte lektorku Moniku Kornetovou.

Místa a termíny seminářů:

Seminář Sebepoznání prostřednictvím rodových linií, rodinných vazeb a rodokmenu pořádáme 7. února a 7. března 2023 v Ostravě. Více o semináři se dozvíte zde.
Na seminář je možné se přihlásit prostřednictvím e-mailu mkornetova@centrum.cz.

Máte zájem?

Rádi pomůžeme i vám! Stačí, když nám napíšete.

Rádi pomůžeme i vám! Stačí, když nám napíšete.